panelarrow

Szolgáltatásaink

Akkreditált vízvizsgálatok
A legolcsóbb akkreditált vízvizsgálatok Budapesten és Pest megyében 2 munkanapon belüli mintavétellel! Közhasznú alapítványunk vállalja a mintavételezést hálózati ivóvízből, felszín alatti és felszíni vizekből, természetes és mesterséges  fürdővizekből, valamint szennyvizekből egyaránt mikrobiológiai, kémiai, ökotoxikológiai, stb. vizsgálatokhoz egész Magyarország területén.
A vízminta vizsgálatok akkreditált mintavételezést követően akkreditált laboratóriumban készülnek!
Vizsgálataink eredményeit a Népegészségügyi Intézet (volt ÁNTSZ) elfogadja!

Elérhetőség: 
Tel: +36 30/111 7241
email: vizminta@gmail.com

Vizsgálatainkról és árainkról részletes tájékoztatást ide kattintva olvashat.

Környezetvédelmi projektmenedzsment
Vállaljuk jelentős beruházások környezetvédelmi hatástanulmányának (előzetes vizsgálatának) elkészítését, tervezői és szakértői feladatainak ellátását. Az engedélyezéshez szükséges szakanyagok elkészítésén túl, segítséget nyújtunk a hatósági eljárások sikeres lefolytatásához (illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek és egyéb érintett szakhatóságok) egészen a jogerős engedélyek megszerzéséig.

Környezetvédelmi mérések
Akkreditált laboratóriumi partnereink közreműködésével a környezeti elemek vizsgálatának szinte teljes spektrumát lefedjük. Többek között környezeti és munkahelyi zaj-, és rezgésvédelmi méréseket, ivóvíz-minőség vizsgálatokat,  emissziós és imissziós levegőtisztaság-védelmi és munkahelyi légállapot vizsgálatokat, megvilágítás méréseket, talajvizsgálatokat stb. végzünk.

Környezetvédelmi tervfejezetek készítése
Alapítványunk vállalja építési engedélyezési tervdokumentációk, illetve telepengedély kérelmek kötelező mellékletét képező környezetvédelmi tervfejezet készítését rövid határidővel.

Munkavédelem, Kockázatbecslés, Telephely-engedélyezés
Elkészítjük a munkavédelmi törvény és a munkahelyek kémiai biztonságáról alkotott rendelet által előírt üzemi kockázatbecsléseket és az azokhoz kapcsolódó dokumentációkat intézmények, üzletek, üzemek számára. Vállaljuk biztonsági és egészségvédelmi tervek elkészítését, a telephely-engedélyezési eljáráshoz szükséges szakanyagok előkészítését, valamint az eljárás lebonyolítását. (Önkormányzati, Szakhatósági engedélyek – pl: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek, ÁNTSZ, Tűzoltóság stb.- beszerzését).

A környezetvédelmi szakterületeken egyedi ajánlat kérésével kapcsolatosan keressen minket elérhetőségeink valamelyikén:

Tel: +36 20/556 7541
email: iroda@vnatura.hu

HACCP minimumtanfolyamok szervezése

Közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi alapismeretek oktatása az élelmiszerforgalmazásban és a közétkeztetésben dolgozók számára rendkívül kedvező áron 9.700 Ft/ fő áron!
A tanfolyam díja általános forgalmi adó (ÁFA) mentes.

Tanfolyami jelentkezés: email: iroda@vnatura.hu, tel.: +36 20/556 7541