panelarrow

Közhasznú tevékenységeink

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kt.)  szerinti, az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket folytatja:

  • tudományos tevékenység, kutatás (Kt. 26. § c) pont 3.);
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kt. 26. § c) pont 4.);
  • környezetvédelem (Kt. 26. § c) pont 9.);
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Kt. 26. § c) pont 11.);
  • fogyasztóvédelem (Kt. 26. § c) pont 16.);
  • euroatlanti integráció elősegítése(Kt. 26. § c) pont 19.);

Miután az Alapítvány tagsággal nem rendelkezik, nem zárható ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bármely arra alkalmas magyar állampolgár vagy Magyarországon nyilvántartásba vett ill. bejegyzett szervezet részesülhessen.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa meghirdetett és támogatott rendezvényekre, képzésekre vonatkozó információkat, valamint az általa igénybe vehető szolgáltatások igénybevételének módját és beszámolóit nyilvánosságra hozza, azokat székhelyén, internetes honlapján, saját állandó és időszaki kiadványaiban vagy egyéb módon rendszeresen közzéteszi.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat minden magyar, illetve külföldi természetes és jogi személy és szervezet, ha az alapítvány céljaival egyetért és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. Az alapítványhoz csatlakozott szervezetek ill. személyek bármikor javaslatot tehetnek az alapítvány Kuratóriumának, hogy milyen utakon és lehetőségek felhasználásával törekedjék az alapítvány elé tűzött célok megvalósítására, e javaslatok azonban a Kuratóriumot döntésében nem kötik.