panelarrow

Bemutatkozás

A VIVA NATURA Biztonságos Környezetért Közhasznú Alapítvány 2009-ben jött létre Budapesten. A Fővárosi Bíróság 9.Pk.60.020/2009/2. számú határozatával 2009. április 2.-án jogerősen bejegyezte s egyben közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Alapítvány célja a hazai élelmiszer-higiéniai kultúra javítása, a korszerű élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi és minőségügyi irányelvek és megoldások terjesztése mind vállalati, mind lakossági körben, az Európai Uniós és a hazai jogszabályok előírásaival összhangban.

A VIVA Natura Alapítvány magyarországi székhellyel rendelkező kutatási szervezet, mely megfelel az Európai Unió közösségi keretszabályában (HL 2006/C 323/01) és a 146/2007. (VI. 26.) Kormányrendeletben foglaltaknak. Alapítványunk olyan szervezet, amelynek – jogállásától és finanszírozási módjától függetlenül – elsődleges célja ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján. Alapítványunk minden nyereségét ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeink terjesztésébe vagy oktatásba fektetjük.

Kutatási szervezetként semmilyen más vállalkozás, nonprofit vagy állami szervezet nem élvez preferenciális hozzáférést alapítványunk kutatási kapacitásaihoz vagy az általunk elért kutatási eredményekhez.

Az Alapítvány a korszerű élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi és minőségügyi megoldások terjesztése keretén belül e szakterületeken kutatás-fejlesztéssel, innovatív műszaki megoldások kidolgozásával, szaktanácsadással, műszaki szakértéssel, környezetvédelmi, mikrobiológiai, bakteriológiai, toxikológiai stb. mérések elvégzésével, tanulmányok készítésével és az eredmények publikálásával járul hozzá a kormányzat és más civil szervezetek erőfeszítéseihez a hazai környezetvédelmi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági ismeretek színvonalának emelése és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Az Alapítvány a fenti területekkel kapcsolatos ismeretek bővítéséhez kapcsolódó oktatási projektek megvalósulásához is segítséget nyújt a szükséges anyagi feltételek megteremtése által.

Az Alapítvány célja továbbá a társadalom széles rétegeit érintő környezetvédelmi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és minőségügyi problémákkal kapcsolatos egyéni és csoportos kutatások támogatása ösztöndíjak és kutatási megbízások formájában, továbbá a fenti szakterületeken dolgozó szakemberek, vagy e területeken végezni készülő egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve oktatók, kutatók támogatása rendszeres ösztöndíjak és jutalomdíjak formájában.